Organisasie van die koop en verkoop van beeste

Maak kontrakte vir die verkoop van veehouer individue en regspersone. Verkoop of skenking van beeste word duidelik deur die wetgewende liggame van die Russiese Federasie gereguleer. Volgens die transaksiereëls is die dier eiendom wat na die ondertekening van 'n spesiale kontrak oorgedra kan word aan derde partye. Hierdie artikel bevat die hoofpunte van die dokumente wat opgestel moet word, asook die eienaardighede van hul voorbereiding en moontlike voorwaardes vir die beëindiging van ooreenkomste.

Hoofpunte

Volgens die reëls vir die opstel van 'n kontrak vir die verkoop en aankoop van vee, word die paspoortbesonderhede van beide partye aan die begin van die ooreenkoms gedetailleer as dit privaat individue is. As die organisasie, die besonderhede van elke maatskappy. Die volgende beskryf die kern van die ooreenkoms, naamlik, volg die beskrywing van die goedere wat die verkoper onderneem om na die koper te verplaas, onderworpe aan laasgenoemde alle verpligtinge.

Die kontrak moet uitgespel word van al die eienskappe wat lewende goedere realiseer. Die sleutelvereistes vir die voltooiing van die dokument is die volgende:

  • aanduiding van die naam, ras en ouderdom van die dier;
  • Verduideliking van persoonlike data van lewende hawe (bynaam, gewig, handelsmerk, nommer, oormerk), wat sal help om elke individu te identifiseer;
  • 'n aanduiding van die presiese gewig en fisiologiese eienskappe van die individu;
  • Toepassing van veeartsenykundige sertifikaat, bewys van die afwesigheid van dierlike infeksies.

Terme en metodes van betaling

Die verkoper is die borg vir die feit dat die produk wat deur hom verkoop word, sy eiendom is en nie onderhewig is aan enige geskil nie. Spesiale aandag moet geskenk word aan die regte en verpligtinge van elk van die partye.

Die prys wat vir die verkoop van die dier aangedui word, moet binne 7 dae na die ondertekening van die kontrak deur die koper betaal word (die tydperk kan individueel verander word). Die oordrag van fondse geskied deur middel van oordrag of ander middele wat in die kontrak gespesifiseer word.

Met behoorlike voorbereiding van die dokument sal die aankoop van beeste plaasvind sonder om kontroversiële kwessies tussen die koper en die verkoper te voorkom. Die vorm moet duidelik die datum van ondertekening van die transaksie en die verpligtinge van elke party identifiseer.

Vir 'n monster ontwerp kontrak vir die verkoop van 'n koei, kan jy 'n voorbeeld vorm.

By ooreenkoms van beide partye

As 'n reël word die koste van die vervoer van diere deur die koper betaal, maar deur die ooreenkoms kan die materiaalkoste deur die verkoper betaal word. Sulke omstandighede verskyn soms in die geval dat die verspreider persoonlike vervoer of sekere geleenthede het om die goedere onafhanklik te lewer.

Dikwels word verskeie verskillende diere verkoop, maar die oordrag van selfs 'n hele vee volgens ooreenkoms kan in een vorm uitgevoer word. Alle partye moet streng die reëls nakom, aangesien die kontrak deur een van die deelnemers eensydig beëindig kan word as daar nie voldoen word nie.

Met dien verstande dat die aankoop van beeste voorsiening maak vir die vervoer van diere uit die buiteland, moet die veehouder vir 30 kalenderdae alle vee in kwarantyn plaas. Die vee word deur die koper in 'n gespesialiseerde plek betaal.

Reëls vir die vervoer van beeste

Om die goedere aan die verkoper oor te dra, is dit nodig om die voorwaardes vir lewering van diere aan die koper te bepaal. In omstandighede waar die verkoper en die koper se plase naby geleë is, word die koopverkoopsooreenkoms vereenvoudig, aangesien die goedere nie per vrag afgelewer moet word nie.

Andersins is een van die hoofpunte van die kontrak die bepalings van veevervoer. Vervoer moet nie die lewe en gesondheid van diere benadeel of bedreig nie. Daarom word gespesialiseerde lewendehawe gebruik vir hierdie behoeftes.

Vervoer deur motorvervoer, wat nie langer as 6 uur duur nie, word as vereenvoudig beskou, aangesien diere gedurende hierdie tydperk nie gevoed kan word nie. As die duur van die reis vir meer ure vertraag word, word 'n einde gemaak. Alle vee moet voed en water. Die beesvragmotor word skoongemaak van mis en ander diere-voorwerpe.

Reëls vir die vervoer van beeste hang ook af van watter soort lewende hawe die onderwerp van verkoop is. Dit wil sê, die kontrak vir die lewering van volwasse bulle en koeie mag verskil van dié waar dit nodig is om kalwers te vervoer.

Vir volwasse diere is dit genoeg om net 'n plek te reël waar hulle kan omdraai indien nodig. Maar onder die omstandighede wat die vrag van swanger koeie en jong vee impliseer, is dit verpligtend om hooi in die agterkant van 'n vervoer te versprei, en elke individu van die vee is vasgebind. Die skepping van sulke toestande sal die risiko van ernstige stres in kalwers verminder en die aanvang van voortydige arbeid in koeie verminder.

Voertuig vir die vervoer van beeste

Onder die wet van die Russiese Federasie moet 'n gehuurde voertuig vir die vervoer van beeste aan die volgende reëls voldoen:

  • 'n Motor met 'n bykomende sleepwa moet tegnies korrek wees; daar is geen spykers of ander voorwerpe wat diere in die liggaam kan maim nie;
  • enige koetswagte vind uitsluitlik plaas in vooraf gewas en ontsmette masjiene;
  • Vir die laai van lewende hawe is dit nodig om 'n spesiale leer toe te rus en ventilasie en kunsmatige beligting in die liggaam te skep.

Vir kontrak templates vir die vervoer van kalwers en swanger buryonkas, word die installering van spesiale bindings in die bakkie se liggaam ook as 'n verpligte item beskou. Versendkoste is gewoonlik betaalbaar deur die koper.

Die verkoper kan slegs voordeel trek uit die huurbeeste wat amptelik by die regering geregistreer is. Die masjien moet 'n streng tegniese inspeksie slaag.

Redes vir die beëindiging van die kontrak

Volgens die standaardvorm van die kontrak onderneem die verkoper om die goedere te lewer na die plek wat in die kontrak gespesifiseer word binne 10 kalenderdae na voltooiing van die kwarantyn. Die beeste word die eiendom van die koper, met dien verstande dat laasgenoemde die volle bedrag in die ooreenkoms gespesifiseer het en die huur van die vragmotor betaal het.

Die verkoper moet nie net die diere vervoer nie, maar bevestig ook met die veeartsenykundige sertifikaat die feit dat die individue nie beserings tydens vervoer ontvang het nie. As alle partye hul verpligtinge nagekom het, word 'n daad van ontvangs en oordrag van die goedere opgestel, en die transaksie word as voltooid beskou. In geval van nie-nakoming van die bepalings van die kontrak, is die ooreenkoms eensydig of onderling onderling onderbreek.

Die aanvaarding van die goedere, die koper tekens in die handeling wat nie eise aan die verkoper het nie. Terselfdertyd kan die implementeringsparty hierdie aksies voorkom en aandring op die beeindiging van die kontrak. Sulke omstandighede verskyn meestal in die geval dat die koper nie die koste van vervoer of die prys vir diere ten volle betaal het nie.

Die kontrak vir weiding en huur van koeiers

Dit is baie belangrik vir die gesondheid van die koeie dat die diere stelselmatig die weiding besoek. In omstandighede waar die boer nie self die voorwaardes vir die koeie kan voorsien nie, word 'n ooreenkoms aangaande veeboerdery opgestel. Die vorm van bogenoemde ooreenkoms word beheer deur die wette van die Russiese Federasie.

In die kontrak vir weiding moet die huurder die eienskappe van elke individu akkuraat beskryf, met die presiese ras van die dier, gewig of reeksnommer van die koei.

Deur die ooreenkoms te onderteken, onderneem die herder om gedurende die dag die weiding van gesonde diere te maak vir 'n tydperk wat duidelik in die kontrak gedefinieer is. As een van die individue siek word, onderneem die laasgenoemde om die gasheer in kennis te stel.

Die herder moet al die tyd vir weiding by die beeste teenwoordig wees. Onder die omstandighede dat die koei fisies beseer of verloor het, verdwyn hy uit die oogpunt, en is hy persoonlik aanspreeklik vir die dier. Hierdie item moet in die kontrak vir weiding vermeld word.

Natuurramp - 'n aparte item

Maak 'n huurkontrak van die skuur baie makliker. Om dit te kan doen, moet die verhuurder slegs die tegniese eienskappe van die vertrek voorsien en die maandelikse fooi bepaal vir sy inbedryfstelling. Die huurder onderneem om die veiligheid van die perseel te verseker en die prys vir die gebruik van die gebou ten volle te betaal (of gedeeltelik, indien dit in die ooreenkoms vermeld word).

Volgens die reëls wat deur die wetgewing van die Russiese Federasie gereguleer word, word klousules rakende natuurrampe afsonderlik in die kontrak vermeld. Byvoorbeeld, as 'n sterk wind die dak van die skuur blaas, sal die huurder nie skuldig wees nie. In sulke omstandighede sal die koste van die herstel van die konstruksievoorwerp deur die geboueienaar of die versekeringsmaatskappy gedek word (indien die eiendom voorheen verseker is).

Alle gebruikers wat ooit deelgeneem het aan die opstel van die koopkontrak van vee, vra ons u om 'n resensie te plaas wat die besonderhede van die transaksie sal beskryf.

As jy net diere moet verkoop of koop, en die inligting wat in hierdie artikel uitgespel is, nuttig blyk, moet jy die skakel met jou vriende deel.

Загрузка...

Kyk na die video: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream (November 2019).

Загрузка...

Загрузка...

Gewilde Kategorieë